Algemene Voorwaarden
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 maart 2016.
Artikel 1 – Definities
 • Bezoeker: iedere bezoeker die deze website bezoekt
 • Vrijgezellenfeest.nu: vrijgezellenfeest.nu; is onderdeel van:
  Van der Steur BV
  KVK 30228994 te Utrecht
  BTW NL 821322527B01

  Aldo van Eyckplantsoen 77, Utrecht (Geen bezoekadres)
 • Aanbieder: degene die een vermelding van zijn/haar diensten of producten publiceert op deze website, in dit geval aanbieders van vrijgezellenfeesten
 • Website: deze website (vrijgezellenfeest.nu)
Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Door het gebruik van deze website aanvaardt de bezoeker deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen waarbij de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 3 – Garantie en aansprakelijkheid

3.1 De voorwaarden van de betreffende aanbieder zijn van toepassing op alle daar afgenomen producten of diensten. Vrijgezellenfeest.nu geeft in geen enkele vorm garantie op de afgenomen diensten of producten van de aanbieder.

3.2 De aanbieder blijft eindverantwoordelijk voor de content van zijn/haar vermeldingen op deze website. Alhoewel de Vrijgezellenfeest.nu veel aandacht besteedt aan het actueel houden van de content is deze slechts indicatief en kunnen hieraan door de bezoeker geen rechten worden ontleent.

3.3 Vrijgezellenfeest.nu is niet aansprakelijk tot betaling van enige schadevergoeding aan de bezoeker of anderen. Vrijgezellenfeest.nu is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Artikel 4 – Content

4.1 De onderstaande lijst met (links naar) content wordt door Vrijgezellenfeest.nu niet toegestaan op deze website. Vrijgezellenfeest.nu heeft dan ook het recht om de onderstaande type content van aanbieders en bezoekers aan te passen, de vermelding te verwijderen en/of het account van de desbetreffende gebruiker te blokkeren.

 • Links naar andere websites op een andere plek dan de daarvoor Vrijgezellenfeest.nu toegewezen rubrieken
 • Informatie waaruit de contactgegevens van de aanbieder opgemaakt kunnen worden op een andere plek dan de daarvoor door Vrijgezellenfeest.nu toegewezen rubrieken
 • Verouderde of foutieve content
 • Discriminerende, kwetsende en aanstootgevende content
 • Content welke oproept tot geweld
 • Content welke in strijd is met enige wet, regeling, verordening of afspraak
 • Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen
 • Content die inbreuk maakt op de privacy of rechten van derden of Vrijgezellenfeest.nu
 • Pornografische content
 • Content die aanzet tot illegaal gedrag
 • Spam, onterecht commercieel gedrag en overig illegaal online gedrag
 • Beeldmateriaal van een ander persoon zonder diens toestemming
 • Inhoud die ten doel is een politiek of religieus standpunt uit te dragen

4.2 Indien de content door Vrijgezellenfeest.nu wordt aangepast heeft de aanbieder het recht om het account te beëindigen en eventuele vooruitbetaalde vergoeding naar rato van abonnementsperiode terug te vorderen. Eventuele door de aanbieder reeds opgebouwde vergoedingsverplichtingen, blijven onverminderd verschuldigd aan Vrijgezellenfeest.nu.

4.3 Vrijgezellenfeest.nu heeft het recht om, indien er wettelijke overtredingen begaan zijn, hiertoe de bevoegde instanties in te schakelen en de nodige maatregelen te treffen.

4.4 Vrijgezellenfeest.nu heeft tot doel een zo divers mogelijk aanbod van vrijgezellenfeesten aan te bieden en wil voorkomen dat exact het zelde product door meerdere aanbieders wordt geplaatst. De rechtstreekste aanbieder van een dergelijk product kan verzoeken om de vermeldingen van een reseller van zijn/haar dienste te laten verwijderen. Indien het alle vermeldingen van deze reseller betreft en Vrijgezellenfeest.nu overgaat tot verwijdering van de vermeldingen, dan heeft de reseller recht op een beëindiging van diens account conform artikel 4.2.

Artikel 5 – Prijzen, tegoeden en verdienmodel

5.1 Tegoeden, verkregen door vooruitbetaling of het inwisselen van couponcodes, zijn niet overdraagbaar en niet uitkeerbaar aan de aanbieder.

5.1 Vrijgezellenfeest.nu behoudt zich het recht voor om eenzijdig prijswijzigingen door te voeren of het verdienmodel aan te passen.

5.2 Vrijgezellenfeest.nu dient de aanbieder hiervan minimaal twee maanden van tevoren per e-mail van op de hoogte te stellen.

Artikel 6 – Cookies

6.1 Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kan vrijgezellenfeest.nu u herkennen wanneer u een terugkerende bezoeker bent. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

6.2 Vrijgezellenfeest.nu maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Deze sessie cookies zijn noodzakelijk om uw instellingen tijdens uw bezoek aan vrijgezellenfeest.nu te onthouden. We hebben deze bijvoorbeeld nodig om te onthouden welke zoekopties u heeft aangevinkt. Het is niet mogelijk om de site te gebruiken zonder deze cookies.

6.3 Vrijgezellenfeest.nu maakt gebruik van anonieme tracking cookies om conversies te kunnen meten op de website van de aanbieder. Hierdoor kunnen wij de aanbieder inzicht geven in de toegevoegde waarde van onze website. Er worden hierbij geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan de aanbieder.

6.4 Vrijgezellenfeest.nu maakt GEEN gebruik van tracking cookies die ook door andere sites gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld om gericht te adverteren of uw surfgedrag in kaart te brengen. We vinden dat dergelijke cookies uw privacy schenden.

Artikel 7 – Privacy

7.1 Vrijgezellenfeest.nu houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens

7.2 Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om (persoons)gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor het inhoudelijk goed functioneren van de website en contact met u te onderhouden met betrekking tot administratieve zaken en nieuwe functionaliteit. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van vrijgezellenfeest.nu of die van een derde partij.

7.3 De publieke contactgegevens en vermeldingen van producten en diensten van aanbieders worden uiteraard beschikbaar gesteld aan andere bezoekers op de site. De administratieve contactgegevens van aanbieders worden echter niet getoond.

7.4 Vrijgezellenfeest.nu zal uw gegevens nooit verkopen of verstrekken aan derden tenzij dit in het kader is van een strafrechtelijk onderzoek.

7.6 Vrijgezellenfeest.nu behoudt zich het recht om uw gegevens tevens te gebruiken voor andere websites van Van der Steur BV.

7.7 In sommige gevallen slaan wij uw IP-adres op. Dit gebeurt in het kader van het voorkomen van SPAM en aanvallen door hackers. Uw IP-adres zal niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Artikel 8 – Wijzigingen

8.1 Vrijgezellenfeest.nu behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te kunnen wijzigen.

8.2 Bij grotere wijzigingen dient Vrijgezellenfeest.nu de aanbieder hiervan per e-mail op de hoogte te stellen. Aanbieder dient de algemene voorwaarden hierna wederom expliciet te accepteren.


Terug